ยินดีต้อนรับ เข้าสู่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (MOBILE DEVELOPMENT UNIT 13)
 
             
หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ภารกิจ / แผนงานหลัก การจัดกำลัง ทำเนียบผู้บังคับบัญชา กิจกรรม รู้เมืองเพชร
 
             
 
ผู้บังคับบัญชา

พล.อ.สมหมาย เกาฎีระ

ผบ.นทพ.

 

พล.ต.ธีร์ธวัช พลสวัสดิ์

ผอ.สนภ.๑ นทพ.

 
 

พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์

ผบ.นพค.13 สนภ.1 นทพ.

 
 

พ.อ.จรัญ ดุษฎี

รอง ผบ.นพค.13 สนภ.1 นทพ.

 
ผลงาน นพค. ๑๓
+ สถานีผสมเทียม
+ ฐานผลิตภัณฑ์ปลา
+ โครงการสู้วิกฤตเศรษฐกิจ
+ โครงการต่อต้านยาเสพติด
สาระน่ารู้
+งานผิวจราจรลาดยาง CapeSeal
 

สถิติผู้เข้าชม web stats
 
 
 
 
 
       
  ข่าวสารน่ารู้    
       
   

วันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๗

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผบ.ทสส. และ คณะ ฯ เดินทางเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมัน

ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมี พล.ต.ธีร์ธวัช พลสวัสดิ์ ผอ.สนภ.๑ นทพ

และ พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. ให้การต้อนรับ

       
  กิจกรรม ประชาสัมพันธ์    
       
   

วันที่ ๒๙ พ.ค. ๕๗

พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับยศ

ให้กับข้าราชการกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจใน

การปฏิบัติงาน ณ บก.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ.

       
       
   

วันที่ ๗ พ.ค. ๕๗

พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับยศ

ให้กับข้าราชการกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจใน

การปฏิบัติงาน ณ บก.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ.

 

       
   

วันที่ ๕ พ.ค. ๕๗

พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. ได้นำคณะนายทหาร ฯ เข้าร่วมพิธีฉัตรมงคล

ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

       
       
   

วันที่ ๒๓ เม.ย.๕๗   

            
พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางช้าง ร.น.  รอง  ผบ.ทสส.  และคณะ ฯ  เดินทางตรวจเยี่ยม

และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ของ นพค.๑๓ ฯ พร้อมทั้งให้โอวาทกำลังพล

และลูกจ้าง โดยมี พ.อ.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ รอง ผอ.สนภ.๑ นทพ.  และ  พ.อ.อชิรวิชญ์  ศรีไพบูลย์ 

ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ.  ให้การต้อนรับ

 

 

 

       
       
   

วันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๗


พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ.

เป็นประธานในพิธีมอบโครงการงบพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ให้กับราษฎรกลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะ บ.หนองหญ้าปล้องและ บ.วังมะเดื่อ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง

จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายก อบต.อ่าวน้อย และราษฎรในพื้นที่ให้การต้อนรับ

       
       
   

วันที่ ๘ - ๑๐ เม.ย.๕๗

พ.อ. อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. ได้นำชุดแพทย์จากกองแพทย์ สสน.นทพ.

(ชุดแพทย์ทหาร) ทำการตรวจรักษาและแจกจ่ายยาพร้อมทั้งแจกจ่ายแว่นสายตา ให้กับราษฎร

ในพื้นที่ ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

       
       
   

วันที่ ๒ เม.ย.๒๕๕๗

พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับยศ

ให้กับข้าราชการกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจใน

การปฏิบัติงาน ณ บก.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ.

       
       
 

 

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗

พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. ร่วมกับ ข้าราชการครู นักเรียน

โรงเรียน บ้านหนองเสือ อ.เมือง จ.ประจวบ ฯ ในโครงการกองทัพไทย ร่วมใจปล่อย

พันธุ์ปลา ๕ ปี ๔๒ ล้านตัว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

ที่ บ้านหนองเสือ อ.เมือง จ.ประจวบ ฯ

       
       
   

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรมโครงการเยาวชน

อาสาต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการโดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๑

โดยมี พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. เป็นประธานเปิดการอบรมเยาวชน

       
       
   

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรมโครงการเยาวชน

อาสาต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการโดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ สำนักงานพัฒนาภาค ๑

โดยมี พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ.เป็น ผู้มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับ

โรงเรียน บ้านหนองเสือ อ.เมือง จ.ประจวบ

       
       
   

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗

กองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบถุงเคลือบคาร์บอน ให้กับราษฎร

กลุ่มส่งเสริมการผลิตมะม่วงส่งออกนอกฤดู ที่ บ.วังไทรติ่ง อ.เมือง จ.ประจวบ ฯ

โดยมี พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. เป็นผู้มอบ

       
       
   

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗

พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ พร้อมด้วยกำลังพลข้าราชการ และลูกจ้าง

นพค.๑๓ ฯ ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา นพค.13 สนภ.1นทพ. (ครบรอบ ปีที่ 46) 

       
       
   

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗

พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผบ.นพค.13 ฯ มอบรางวัลฟุตบอลเยาวชน

นทพ.คัพ ระดับภาค ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

       
       
 

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗

พลเอก วีรศักดิ์ มณีอินทร์ ผู้แทน รอง ผบ.ทสส. และคณะ

เดินทางเยี่ยมหน่วยพร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะของหน่วย

และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย โดยมี พ.อ.อชิรวิชญ์

ศรีไพบูลย์ ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ. ให้การต้อนรับ

       
       
   

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผบ.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ

. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการและลูกจ้าง

บก.ทท. ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บก.นพค.๑๓ สนภ.๑ นทพ.

       
       
 

 

วันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๗

พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผบ.หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13ฯ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นำคณะชุดตรวจ

เข้าตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ

ที่หน่วยให้การสนับสนุนในพื้นที่ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

       
       
   

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗

พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผบ.นพค.13 ฯ และคณะ ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

ของ นพค.11 ฯ และหน่วยส่งเสริมการเกษตร สังขระบุรี 

       
       
   

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗

พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผบ.นพค.๑๓ ฯ ไปตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติงาน

ต. อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบ ฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ ที่

ปฏิบัติงาน

       
       
   

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗

สำนักงานทหารพัฒนา ร่วมกับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ โดยมี พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์

ผบ.นพค.๑๓ ฯ เป็นประธานการเปิดอบรมการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเพื่อคุณภาพชีวิต ครั้งที่ ๑/๕๗

       
       
   

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗

พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผบ.นพค.๑๓ ฯ เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชน

อาสาต้านภัยยาเสพติด พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การศึกษาและ กีฬา ณ

โรงเรียน อ่าวน้อยวิทยานิคม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบ ฯ

 

       
       
   

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗

ข้าราชการและลูกจ้าง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓ ฯ ร่วมรอรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในการเสด็จพระราชดำเนินเขื่อนแก่งกระจาน ณ บริเวณหน้าหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๓

       
       
   

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗

นพค.๑๓ ฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียน บ้านหนองโรง โดยมี

พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๕๗

       
       
   

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗

พ.อ.อชิรวิชญ์ ศรีไพบูลย์ ผบ.นพค.๑๓ ฯ ร่วมกับกำลังพล นพค.๑๓ ฯ ดำเนิน

งานโครงการกองทัพไทย ร่วมใจปล่อยพันธ์ปลา ๕ ปี ๔๒ ล้านตัว เฉลิมพระ

เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ไตรมาสที่๑ ที่ นพค.๑๓ ฯ

       
     
       
 

 
 
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ไทยโพสต์
มติชน
มติชนสุดสัปดาห์
ข่าวสด
ประชาชาติธุรกิจ
คมชัดลึก
ดาราเดลี่
ผู้จัดการ
ผู้จัดการรายสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
โพสต์ทูเดย์
บางกอก ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
กรุงเทพธุรกิจ Biz week
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
แนวหน้า
สยามรัฐ
Bangkok Post
เนชั่น
เนชั่นสุดสัปดาห์
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
 
             
© www.mdu13.ueuo.com | บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เบอร์โทร 032-465184 โทรทหาร 5910012 | E-mail : afdc_mdu13@hotmail.com  thank ueuo host sever | webmaster : Aphichart_sv@hotmail.com | ประมวลผลได้ดีที่สุดที่ 1024 * 768 pixels